top of page

Nhóm DigiFinance

Chúng tôi đã tập hợp tại Singapore và Hàn Quốc để đổi mới và chuyển đổi tài chính truyền thống thông qua tài chính phi tập trung được số hóa. Chúng tôi cung cấp các giải pháp và dịch vụ thể chế để giúp mọi người quản lý hiệu quả tài sản kỹ thuật số của họ.

Nhóm DigiFinance có kinh nghiệm chung trong các công ty tài chính và công nghệ, v.v.

Frame 135.png
99ccca9e56702e73aece47105bb17f20de85b42ce5b0879e6b59d3f3dcb8e80676086f678b8cea66214da8eb87
1200px-Cisco_logo_blue_2016.svg.png
111490ea9160fa92d044069987e6dcc7fb24e23012517d965a2f131438bcd4883f24061abb772d21349c9cbe13
bottom of page