top of page

검색 결과

Đã tìm thấy 25 mặt hàng cho ""

 • Careers | DigiFinance

  Chúng tôi đang tìm kiếm những người tài năng để phát triển cùng chúng tôi. Nhà phát triển định lượng chi tiết công việc Python , AI, Phân tích dữ liệu và Thạc sĩ / Tiến sĩ. Nhà phát triển định lượng chi tiết công việc Python , AI, Phân tích dữ liệu và Thạc sĩ / Tiến sĩ. Nhà phát triển định lượng chi tiết công việc Python , AI, Phân tích dữ liệu và Thạc sĩ / Tiến sĩ. Nhà phát triển định lượng chi tiết công việc Python , AI, Phân tích dữ liệu và Thạc sĩ / Tiến sĩ.

 • Capital | DigiFinance Homapage

  Team Career More DigiFinance Capital provides solutions for accredited and institutional investors. Please see here for details. Access crypto asset investment opportunities built on established institutional operating principles 01 Access to an Emerging Asset Class At DigiFinance Capital, we are applying well-established traditional-finance processes to provide institutional-quality access to cryptoasset investment opportunities. The continuing institutionalization and maturity of the crypto asset ecosystem in the recent years increasingly make crytpo assets a viable option for diversified investment portfolios We believe crypto assets represent an exciting, new investable asset class, and give investors the opportunity to benefit from the innovations of emerging blockchain technologies. 02 Institutional Standard Transparent access to an emerging asset class with institutional operating frameworks. By partnering with reputable crypto asset service providers, including established institutional custodians and independent fund administrators, Digifinance Capital’s investment products apply time-tested operational frameworks to cryptocurrency market opportunities. From multiple thematic crypto baskets to sophisticated crypto options structures, our funds aim to provide transparent access to this emerging asset class for accredited and institutional investors. 03 Partner Partner with us We strongly believe in the importance of partnerships to support the growth of this investment asset class. If you are an independent wealth advisor, wealth platform or EAM, we would welcome the opportunity to collaborate with you to provide crypto asset investment options for your clients. Wealth Platform EAM Wealth Advisor digital asset investment info@digi-finance.io DigiFinance Nhà Đội Nghề nghiệp Dịch vụ DigiFinance Capital MasterKey Ví MarS Tiếp xúc Capital Contact © 2022 Digifinance Pte. Ltd. All Rights Reserved. Digifinance Pte. Ltd. ("Digifinance") operates within an exemption from licensing under the Securities and Futures Act 2001 and therefore, neither Digifinance nor any of its related entities is currently licensed, regulated, or authorised in Singapore to conduct any regulated or licensable activities. Nothing in the information provided shall be construed as Digifinance or any related entity carrying on, or holding themselves out to be carrying on the business of any licensable or regulated activities in Singapore.

 • DigiFinance l Blockchain technology & fund management

  Tính đơn giản và bảo mật cho tài sản kỹ thuật số DigiFinance là một công ty dịch vụ tài chính và công nghệ tập trung vào blockchain, chuyên giúp mọi người tiếp cận với sự đổi mới của tài sản kỹ thuật số với tính bảo mật và đơn giản hơn thông qua các sản phẩm và dịch vụ cấp tổ chức.

 • Capital Contact | DigiFinance Homapage

  Team Career More DigiFinance Capital is intended only for professional investors and not intened for general customers. Please see here for details. Get in touch and learn more Digifinance needs the contact information of yours to contact you about our products and services. After introducting brief service introduction materials through the email provided, if you are interested in using the service, we shall verify your investor status. Our products are not available to US persons Consent to personal information collection and marketing use Submit and learn more WE WILL SEND YOU A INFORMATION PDF THROUGH EMAIL info@digi-finance.io DigiFinance Nhà Đội Nghề nghiệp Dịch vụ DigiFinance Capital MasterKey Ví MarS Tiếp xúc Capital Contact © 2022 Digifinance Pte. Ltd. All Rights Reserved. Digifinance Pte. Ltd. ("Digifinance") operates within an exemption from licensing under the Securities and Futures Act 2001 and therefore, neither Digifinance nor any of its related entities is currently licensed, regulated, or authorised in Singapore to conduct any regulated or licensable activities. Nothing in the information provided shall be construed as Digifinance or any related entity carrying on, or holding themselves out to be carrying on the business of any licensable or regulated activities in Singapore.

 • Press Korea | TrustVerse Homapage

  Báo chí truyền thông Toàn cầu Hàn Quốc 슬라이드 1.png 트러스트 버스 는, 디지털 자산 서비스 의 일환 으로 마스터 키 (MasterKey) 와 관련된 핵심 기술 특허 인 '분실 된 개인 키 를 복원 하는 (제 10-2377987 호)' 을 국내 최초로 지난 4 월 3 일 특허청 을 통해 출원 완료 하였으며, 관련 특허 로 싱가포르 및 미국 에서 심사 중에 있다. 해당 기술 로 일반 사용자 대상 서비스 를 진행 하고 있으며 현재 구글 플레이 스토어 및 앱 스토어 에서 다운로드 가능 하다. 파트너십 체결: AERGO 2021 년 12 월 1 일, 디지털 금융 솔루션 기업 트러스트 버스 (TrustVerse) 와 블록 체인 플랫폼 아르고 (AERGO) 는 MOA 를 체결 했습니다. 이번 MOA 를 통해 트러스트 버스 는 자사 디지털 월렛 마스 월렛 (Ví MarS) 을 아르고 메인 넷 의 대표 Ví bên thứ 3 으로 사용할 계획 이라고 2 일 공식 발표 했습니다. 주피터 IOS 버전 출시 및 서비스 업데이트 2021 년 11 월 23 일 트러스트 버스 (TrustVerse) 의 유틸리티 서비스 중 하나 인 주피터 (Jupiter) 의 IOS 버전 이 성공적 으로 출시 되었습니다. 이로써 트러스트 버스 의 모든 앱 서비스 가 구글 플레이 스토어 및 앱 스토어 에 런칭 을 완료 하게 되었습니다. 트러스트 버스, 미국 금융 블록 체인 기업 R3 와 계약 체결 싱가포르 블록 체인 기업 트러스트 버스 (TrustVerse) 가 미국 의 금융권 블록 체인 기업인 R3 와 마스터 키 의 상용 글로벌 서비스 제공 을 위해 ‘마스터 라이선스 및 프로페셔널 계약 (이하 MLSA)’ 을 지난 4 일 체결 했다고 10 일 밝혔다. 트러스트 버스, R3 의 마스터 라이센스 계약 트러스트 버스, 비 수탁 형 프라이빗 키 보호 서비스 의 제도권 협업 위해 R3 의 마스터 라이센스 계약 지디 넷 코리아 https://zdnet.co.kr/view/?no=20210317133659 지디 넷 코리아 트러스트 버스, 디지털 자산 복구 서비스 '마스터 키' 출시 Tech M 트러스트 버스 -R3 '맞손' ... 가상 자산 지갑 복구 서비스 글로벌 진출 추진 웁살라 시큐리티, 트러스트 버스 에 MẠCH 고객 서비스 제공 웁살라 시큐리티, 트러스트 버스 에 MẠCH 고객 서비스 제공 지디 넷 코리아 트러스트 버스, R3 와 협력 해 디지털 자산 복구 서비스 글로벌화 아주 경제 코스콤, 훼손된 디지털 자산 복원 기술 개발 나서 조선 비즈 코스콤, 해킹 된 디지털 자산 블록 체인 으로 복원 지디 넷 코리아 "암호 화폐 도 안전 자산 될 수 있다" 블록 체인 + AI 기반 금융 플랫폼 트러스트 버스 메일 경제 코스콤 - 트러스트 버스, 블록 체인 기반 디지털 자산 복구 서비스 개발 팍스 넷 뉴스 산은 KĐB 넥스트 라운드 '블록 체인 5 개사' 참가 코스콤 해킹 당한 디지털 지갑, 블록 체인 기술 로 복원 지디 넷 코리아 트러스트 버스 "퓨처 라마 주최 블록 체인 경연 서 우승" 지디 넷 코리아 트러스트 버스, 음원 저작권 플랫폼 '디토' 에 투자 블록 미 지어 유네스코 “블록 체인 컨퍼런스, 일반인 들 에게도 개방 해야”

 • Knowledge hub | DigiFinance Homapage

  Team Career More About Digital Asset & Finance Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây. .................................... Crypto baisc W hat is crypto fund W hat is crypto fund W hat is crypto fund Digital Asset Class Finance baisc ................................... W hat is crypto fund W hat is crypto fund W hat is crypto fund Digital Asset Class Tips ........................................................ W hat is crypto fund W hat is crypto fund W hat is crypto fund Digital Asset Class more Lastest White Paper Check the whitepaper for the cryptocurrency of interest at a glance DigiFinance gathers and shows our fund's crypto whitepaper Bitcoin Update Mar.26.2023 Bitcoin Update Mar.26.2023 Bitcoin Update Mar.26.2023 Bitcoin Update Mar.26.2023 Bitcoin Update Mar.26.2023 Bitcoin Update Mar.26.2023 Bitcoin Update Mar.26.2023 Bitcoin Update Mar.26.2023 Bitcoin Update Mar.26.2023 Bitcoin Update Mar.26.2023 Bitcoin Update Mar.26.2023 Bitcoin Update Mar.26.2023 About currencies Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây. more Advanced Difficulty Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây. more info@digi-finance.io DigiFinance Nhà Đội Nghề nghiệp Dịch vụ DigiFinance Capital MasterKey Ví MarS Tiếp xúc Capital Contact © 2022 Digifinance Pte. Ltd. All Rights Reserved. Digifinance Pte. Ltd. ("Digifinance") operates within an exemption from licensing under the Securities and Futures Act 2001 and therefore, neither Digifinance nor any of its related entities is currently licensed, regulated, or authorised in Singapore to conduct any regulated or licensable activities. Nothing in the information provided shall be construed as Digifinance or any related entity carrying on, or holding themselves out to be carrying on the business of any licensable or regulated activities in Singapore.

 • [복제] Team | DigiFinance Homapage

  Nhóm DigiFinance Chúng tôi đã tập hợp tại Singapore và Hàn Quốc để đổi mới và chuyển đổi tài chính truyền thống thông qua tài chính phi tập trung được số hóa. Chúng tôi cung cấp các giải pháp và dịch vụ thể chế để giúp mọi người quản lý hiệu quả tài sản kỹ thuật số của họ. Nhóm DigiFinance có kinh nghiệm chung trong các công ty tài chính và công nghệ, v.v. Liên hệ chúng tôi

 • 404 | DigiFinance Homapage

  There’s Nothing Here... We can’t find the page you’re looking for. Check the URL, or head back home. Go Home

 • 404 | DigiFinance Homapage

  There’s Nothing Here... We can’t find the page you’re looking for. Check the URL, or head back home. Go Home

 • 404 | DigiFinance Homapage

  There’s Nothing Here... We can’t find the page you’re looking for. Check the URL, or head back home. Go Home

 • 404 | DigiFinance Homapage

  There’s Nothing Here... We can’t find the page you’re looking for. Check the URL, or head back home. Go Home

bottom of page