top of page
Frame 93.png

Giỏ

Học viện

Thế giới của giỏ tiền điện tử cho người mới và chuyên gia

Chiến lược quỹ rổ dễ dàng để trở thành nhà đầu tư hiểu biết

Group 157.png

Bắt đầu với chúng tôi bằng cách cho biết sự quan tâm của bạn.
 

*  Chúng tôi sẽ cung cấp sách hướng dẫn tư vấn và đầu tư qua e-mail.

* Tài liệu hướng dẫn (Guidebook) sẽ được chuẩn bị vào ngày 25 tháng 8

Đã đệ trình

Group 260.png

Đã đăng ký MAS
Cố vấn Robo Crypto

Group 260.png

Hỗ trợ đầu tư 1: 1 & báo cáo hàng tuần

Group 260.png

Đã tập trung vào 
Tiền điện tử

Giỏ sẵn sàng để chạy

Các giỏ tài sản tiền điện tử được tuyển chọn đại diện cho các chủ đề và sở thích rủi ro riêng biệt, với các bản cập nhật tự động về thành phần và tỷ trọng. Chọn giỏ mà bạn quan tâm nhất và tự do quản lý tỷ lệ của các giỏ.

Frame 127.png
Baskets

Giám sát thể chế

Tất cả các mã thông báo tiền điện tử được bảo mật bởi người giám sát tổ chức bên thứ ba bằng các giao thức bảo mật tốt nhất trong lớp.

Group 247.png

ZERO Áp lực khi bắt đầu

Line 59.png

Phí quản lý thấp

Dễ dàng tiếp cận các dịch vụ với phí quản lý thấp 1,5% ~ 1,7%

Line 60.png

Bắt đầu với buget nhỏ

Bắt đầu đầu tư dễ dàng với số tiền tối thiểu. Cá nhân có thể bắt đầu với tối thiểu 1.000 USD và văn phòng gia đình 100.000 USD.

Học cách đầu tư với
Học viện DigiFinance

Chúng tôi cung cấp các văn bản dễ đọc để giúp bạn phát triển kiến thức về tiền điện tử của mình. Tăng tài sản và kiến thức của bạn trong Blog DigiFinance.

Frame 171.png
Frame 177.png
Academy

Làm thế nào để sử dụng?

Để có hướng dẫn chi tiết về dịch vụ, hãy tải xuống sách hướng dẫn.

Step 1

Đăng ký

Tiến hành xác minh danh tính và xác minh tài khoản qua e-mail.

Step 2

Tiền gửi

Gửi số tiền bạn muốn bằng USD, SGD hoặc tiền điện tử USDC.

Step 3

Chọn &
Quản lý giỏ hàng

Chọn một rổ do các chuyên gia tạo ra và tự do thiết lập tỷ lệ cho mỗi rổ.

Step 4

Xem chúng phát triển
 

Xem toàn bộ lợi nhuận của tài sản của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn báo cáo hiệu suất hàng tuần. Số dư của bạn có thể được rút bất cứ lúc nào.

Bước tiếp theo của chúng tôi

Báo cáo tiền điện tử hàng ngày

Đang trong quá trình phát triển
Chúng tôi cung cấp báo cáo thị trường tiền điện tử hàng ngày. Quan sát thông tin thị trường tiền điện tử nén trong nháy mắt.

Số lượng đầu tư tiền điện tử

Đang trong quá trình phát triển

Các khoản đầu tư tiền điện tử DigiFinance cho phép bạn tạo ra lợi nhuận an toàn và hiệu quả.

Hỏi chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào,
Nhận tài liệu hướng dẫn của chúng tôi qua email 

Tập tài liệu sẽ được chuẩn bị vào ngày 25 tháng 8

Đã đệ trình

Contact
bottom of page