top of page

Tính đơn giản và bảo mật cho tài sản kỹ thuật số

DigiFinance là một công ty dịch vụ tài chính và công nghệ tập trung vào blockchain, chuyên giúp mọi người tiếp cận với sự đổi mới của tài sản kỹ thuật số với tính bảo mật và đơn giản hơn thông qua các sản phẩm và dịch vụ cấp tổ chức.

Group 78.png
bottom of page